VRTANÉ STUDNY - ISOWELL Building s.r.o.

Přejít na obsah

Studnařství, zpevňování svahů ( i šikmé vrty), zakládání staveb
Provádíme vrty vertikální i šikmé, zakládání staveb a zpevňování svahů.

Disponujeme malou, silnou vrtací technikou , tam kde ostatní selhávají, my teprve začínáme.

Provádíme veškeré studnařské práce CELOROČNĚ (výstavba, prohlubování,rekonstrukce, čištění), vyhledávání vodních zdrojů, montáže čerpací techniky a domácích vodáren, vystrojení studní čerpací technikou. Pro vrtání do písků a štěrků disponujeme speciální technikou pro osazení technologického pažení proti zborcení.
Budeme s Vámi od průzkumu terénu až po kolaudaci zhotovené vrtané studny.
REKLAMA AUTO VRTANÉ STUDNY
ČERPADLO FLORIŠ

Obchodní partner Pavol Floriš
Zastupujeme výrobce větrných čerpadel FLORIŠ.
Díky spolupráci jsme schopni zprovoznit čerpání vody ze studny
i tam, kde není možnost připojení na jiný zdroj energie.
Pavol Floriš
Tel. + 420 724 840 937
Adresa: Levobřežní 8, 190 00 Praha
e-mail : p.floriš@centrum.cz
web :  p.floris.cz


*** CELOROČNĚ PROVÁDÍME VEŠKERÉ VRTY *** VRTÁME STUDNY *** ČISTÍME STUDNY *** ZASTUPUJEME VÝROBCE VĚTRNÝCH ČERPADEL *** VRTÁME MIKROPILOTY *** VRTÁME PILOTY *** STAVEBNÍ PRÁCE *** PRŮMYSLOVÉ IZOLACE *** ZATEPLENÍ BUDOV ***
Návrat na obsah