ISOWELL Building s.r.o. vrtané studny - ISOWELL Building s.r.o.

Přejít na obsah
Studnařství, zpevňování svahů ( i šikmé vrty), zakládání staveb
Provádíme vrty vertikální i šikmé, mikropiloty,piloty, vrty pro tepelná čerpadla, zakládání staveb a zpevňování svahů.

Disponujeme malou, silnou vrtací technikou , tam kde ostatní selhávají, my teprve začínáme.
Provádíme veškeré studnařské práce CELOROČNĚ (výstavba, prohlubování,rekonstrukce, čištění), vyhledávání vodních zdrojů, montáže čerpací techniky a domácích vodáren, vystrojení studní čerpací technikou. Pro vrtání do písků a štěrků disponujeme speciální technikou pro osazení technologického pažení proti zborcení.
Každou budoucí vrtanou studnu můžeme hloubit jako hydrogeologický průzkumný vrt. Studny vrtané, studny vsakovací nebo vrty pro tepelná čerpadla hloubíme dle vodoprávním úřadem schválené dokumentace, v různorodém geologickém prostředí do maximální vrtané hloubky až 150 m. Odlišné požadavky a potřeby zájemců o vrtání studny pokrýváme spektrem velikostí vrtaných studní v rozsahu 185 až 254 mm. Pro dokončení vrtané studny, vsakovací studny používáme atestovanou výstroj, tzv. zárubnici, o průměru 125 až 200 mm a obsypový materiál - praný vodárenský kačírek. Na realizovaném vrtu - vrtané studni můžeme provést čerpací zkoušku. Při realizaci hydrogeologického průzkumu jsou zjištěné parametry díla zapracovány do Zprávy o provedení HG průzkumu. Zpráva se stane výchozím podkladem při vypracování stavební dokumentace vrtané studny.
Budeme s Vámi od průzkumu terénu až po kolaudaci zhotovené vrtané studny.Obchodní partner Pavol Floriš
Zastupujeme výrobce větrných čerpadel FLORIŠ.
Díky spolupráci jsme schopni zprovoznit čerpání vody ze studny
i tam, kde není možnost připojení na jiný zdroj energie.
Pavol Floriš
Tel. + 420 724 840 937
Adresa: Levobřežní 8, 190 00 Praha
e-mail : p.floriš@centrum.cz
web :  p.floris.cz
*** CELOROČNĚ PROVÁDÍME VRTY KOLMÉ I POD ÚHLEM *** VRTÁME STUDNY *** ČISTÍME STUDNY *** ZASTUPUJEME VÝROBCE VĚTRNÝCH ČERPADEL *** VRTÁME MIKROPILOTY *** VRTÁME PILOTY *** STAVEBNÍ PRÁCE *** PRŮMYSLOVÉ IZOLACE *** ZATEPLENÍ BUDOV ***
Návrat na obsah