ISOWELL Building s.r.o. - ISOWELL Building s.r.o.

Přejít na obsah
PROHLÁŠENÍ

Pozastavujeme na dobu nezbytně nutnou stavební činnost, zejména tam, kde jsou nuceni naši zaměstnanci procházet vstupními branami s větší koncentrací osob.

Realizace vrtů a vrtaných studní vzhledem k povaze činnosti = jednorázová zakázka s minimálním pohybem cizích osob = zůstává  beze změn.


Mezi ta obecná opatření, která jsme přijali a jimiž se řídí naši pracovníci, patří:
• Omezení osobního kontaktu vč. dodržování delší vzdálenosti jednajících osob.
• Omezení přímého fyzického kontaktu: To, že Vám naši pracovníci nepodají ruku, neberte tedy jako znak neúcty.
• Sledování vlastního zdravotního stavu: V případě byť i jen náznaků onemocnění je nutné opustit pracoviště. Zde prosíme o stejně odpovědný přístup i z Vaší strany.
• A samozřejmě striktní dodržování všech zásad hygieny.
*** VRTÁME PROFI TECHNIKOU***VRT V KOMPLIKOVANÉM GEOLOGICKÉM PROFILU OCHRÁNÍME OCELOVÝM PAŽENÍM***CELOROČNĚ PROVÁDÍME VRTY KOLMÉ I POD ÚHLEM *** VRTÁME STUDNY *** ČISTÍME STUDNY ***ZAJISTÍME KOMPLETNÍ DOKUMENTACI K PROVEDENÍ VRTU***ZASTUPUJEME VÝROBCE VĚTRNÝCH ČERPADEL *** VRTÁME MIKROPILOTY *** VRTÁME PILOTY *** STAVEBNÍ PRÁCE *** PRŮMYSLOVÉ IZOLACE *** ZATEPLENÍ BUDOV ***
Návrat na obsah