ISOWELL Building s.r.o. vrtané studny - ISOWELL Building s.r.o.

Přejít na obsah

Studnařství, zpevňování svahů ( i šikmé vrty), zakládání staveb  
Provádíme průzkumné vrty, vrty vertikální i šikmé, mikropiloty,piloty, vrty pro tepelná čerpadla, zakládání staveb a zpevňování svahů.
Máme OPRÁVNĚNÍ K ČINNOSTI  prováděné hornickým způsobem, tzn. vrtáme i nad 30bm hloubky. Disponujeme malou, silnou vrtací technikou , tam kde ostatní selhávají, my teprve začínáme.
Provádíme veškeré studnařské práce CELOROČNĚ (výstavba, prohlubování,rekonstrukce, čištění), vyhledávání vodních zdrojů, montáže čerpací techniky a domácích vodáren, vystrojení studní čerpací technikou.


Pro vrtání do písků a štěrků disponujeme speciální technikou pro osazení technologického pažení proti zhroucení vrtu.Každou budoucí vrtanou studnu můžeme hloubit jako hydrogeologický průzkumný vrt. I průzkumný vrt podléhá souhlasu Vodoprávního úřadu a to od 1/2019. Studny vrtané, studny vsakovací nebo vrty pro tepelná čerpadla hloubíme rotačně příklepovou technologií s výplachem buď vzduchem nebo směsí dle schválené dokumentace, v různorodém geologickém prostředí do maximální vrtané hloubky až 150 m. Odlišné požadavky a potřeby zájemců o vrtání studny pokrýváme spektrem velikostí vrtaných studní v rozsahu 185 až 273 mm. Pro dokončení vrtané studny, vsakovací studny používáme atestovanou výstroj, tzv. zárubnici, o průměru 125 až 200 mm a obsypový materiál - praný vodárenský kačírek. Na realizovaném vrtu - vrtané studni můžeme provést čerpací zkoušku. Při realizaci hydrogeologického průzkumu jsou zjištěné parametry díla zapracovány do Zprávy o provedení HG průzkumu. Zpráva se stane výchozím podkladem při vypracování stavební dokumentace vrtané studny. Předáme  Vám kontakt na prověřeného hydrogeologa.
Budeme s Vámi od průzkumu terénu až po kolaudaci zhotovené vrtané studny.
*** CELOROČNĚ PROVÁDÍME VRTY KOLMÉ I POD ÚHLEM *** VRTÁME STUDNY *** ČISTÍME STUDNY *** ZASTUPUJEME VÝROBCE VĚTRNÝCH ČERPADEL *** VRTÁME MIKROPILOTY *** VRTÁME PILOTY *** STAVEBNÍ PRÁCE *** PRŮMYSLOVÉ IZOLACE *** ZATEPLENÍ BUDOV ***
Návrat na obsah