ISOWELL Building s.r.o. vrtané studny - ISOWELL Building s.r.o.

.
Přejít na obsah

REFERENCE : realizace vrtů pro obce : Malečov,Velemín, Lovečkovice, Klíny, Boreč, Kletečná, město Most a samozřejmě pro firmy i soukromé osoby.
ISOWELL Building s.r.o., vrtané studny na google.com

Studnařství, zpevňování svahů ( i šikmé vrty), zakládání staveb  
https://youtu.be/xZA-MwWhkvk   Provedení vrtu s ochranným pažením proti zhroucení
https://youtu.be/viLtLmTY5Dg   Vrtáme za každého počasí
Provádíme průzkumné vrty,vrtané studny, vrty vertikální i šikmé, piloty, vrty pro tepelná čerpadla, zakládání staveb a zpevňování svahů. Máme OPRÁVNĚNÍ K ČINNOSTI  prováděné hornickým způsobem, tzn. vrtáme i nad 30bm hloubky. Disponujeme malou, silnou vrtací technikou , tam kde ostatní selhávají, my  vrty dokončujeme.
Provádíme veškeré studnařské práce CELOROČNĚ (výstavba, rekonstrukce, čištění), vyhledávání vodních zdrojů, montáže čerpací techniky a domácích vodáren, vystrojení studní čerpací technikou. Mapa : odchylka sucha od obvyklého stavu : https://www.intersucho.cz/cz/?from=2020-04-07&to=2020-05-05¤t=2020-05-03

Pro vrtání do písků a štěrků disponujeme speciální technikou pro osazení technologického pažení proti zhroucení ( zavalení ) vrtu. Dokumentaci k vrtu lze připravit buď podle geologického nebo stavebního zákona. I průzkumný vrt podléhá souhlasu Vodoprávního úřadu a to od 1/2019. Studny vrtané, studny vsakovací nebo vrty pro tepelná čerpadla hloubíme rotačně příklepovou technologií se vzduchovým výplachem dle schválené dokumentace, v různorodém geologickém prostředí do maximální vrtané hloubky až 150 m. Odlišné požadavky a potřeby zájemců pokrýváme spektrem velikostí vrtaných studní v rozsahu 203 až 273 mm. Pro dokončení vrtané studny používáme atestovanou výstroj, tzv. PVC-U zárubnici, o průměru 125 až 200 mm a obsypový materiál - praný vodárenský kačírek+bentonitové utěsnění zvodní. Na realizovaném průzkumném vrtu - vrtané studni můžeme provést orientační čerpací zkoušku. Po realizaci hydrogeologického průzkumu jsou zjištěné parametry díla zapracovány do Protokolu o vrtu. Předáme Vám kontakt na prověřeného hydrogeologa a případně zajistíme veškerou dokumentaci. Budeme s Vámi od průzkumu terénu až po kolaudaci zhotovené vrtané studny.
*** VRTÁME PROFI TECHNIKOU***VRT V KOMPLIKOVANÉM GEOLOGICKÉM PROFILU OCHRÁNÍME OCELOVÝM PAŽENÍM***CELOROČNĚ PROVÁDÍME VRTY KOLMÉ I POD ÚHLEM *** VRTÁME STUDNY *** ČISTÍME STUDNY *** ZAJISTÍME KOMPLETNÍ DOKUMENTACI K PROVEDENÍ VRTU *** VRTÁME PILOTY *** STAVEBNÍ PRÁCE *** PRŮMYSLOVÉ IZOLACE *** ZATEPLENÍ BUDOV
Návrat na obsah